Nationaal Integratie Diner

In 2011 startte, op initiatief van Asito, onderdeel van ADG dienstengroep, het Nationaal Integratiediner. Met medewerkers van meer dan honderd nationaliteiten wilde de organisatie zowel intern als extern de positieve effecten van diversiteit laten zien. Elk jaar, op de tweededonderdag van oktober, koken mensen met verschillende etnische achtergronden met elkaar en eten gezamenlijk. Ze gaan in gesprek over hun verschillen, waarbij ze als vanzelf uitkomenop de overeenkomstige behoeften, wensen en dromen die mensen hebben.

Zo wordt er meer begrip gekweekt en tegengas gegeven tegen vooroordelen. Inmiddels doen jaarlijks meer dan 20.000 mensen uit velen organisaties mee met het Nationaal Integratiediner. Zij koken en eten samen en ervaren de kracht van het verschil. Dit smaakte letterlijk naarmeer en legde uiteindelijk de basis voor de ontwikkeling van het praktisch model van De Wil.

fiKks

Met fiKks pak je geldzaken aan voor ze geldzorgen zijn

Na de ontwikkeling van het theoretisch kader gingen ADG dienstengroep op zoek in de samenleving naar een relevant maatschappelijk probleem. Zij spraken veel met overheden en maatschappelijke instanties. Daarbij kreeg ADG dienstengroep gaandeweg meer en meer zicht op de armoedeproblematiek in Nederland.

Onderdeel van die problematiek is dat maar liefst een op de vijf Nederlandse huishoudens kampt met problematische schulden. ADG dienstengroep was geschokt door de omvang van dit probleem en besloot tot een rondgang langs burgemeesters en wethouders van een aantal grote steden. Zij erkenden dat ze naarstig op zoek waren naar een disruptieve oplossing voor deze schuldproblematiek.

Als aanjager verdiepte ADG dienstengroep zich in de wereld van schuld bij burgers en nam experts in de arm om de problematiek nader te definiëren en te bepalen waar nieuwe oplossingen het meest nodig zijn. Dit in de wetenschap dat er vele initiatieven zijn rondom schuldhulpverlening in Nederland, maar dat die vaak lokaal zijn georganiseerd, ofwel gesubsidieerd zijn door overheden.

Hierdoor is de continuïteit niet gewaarborgd. Op basis van de opgedane kennis en inzichten, heeft ADG dienstengroep met een dedicated team een integrale schuldoplossing bedacht die door alle organisaties in de samenleving op een hele eenvoudige manier ingezet kan worden om schulden van burgers te helpen verminderen. Ze noemen het fiKks.

Met fiKks los je geldzaken op voor het geldzorgen zijn. Na de ontwikkeling van fiKks is deze ondergebracht in een aparte stichting met ANBI-status. fiKks is gratis, onafhankelijk en kent geen verdienmodel. Met fiKks pakken bedrijven en organisaties dit grote maatschappelijke probleem aan. Bedrijven vormen een afspiegeling van de maatschappij. Als een op de vijf huishoudens problematische schulden heeft, speelt dit natuurlijk ook op de werkvloer.

Werkgevers weten dat: medewerkers met schulden zijn minder productief en vaker ziek. Hardere signalen zijn het vragen om voorschotten en als er loonbeslag wordt gelegd door schuldeisers. Met fiKks kunnen werkgevers hier samen met hun medewerkers wat aan doen. De kracht van fiKks is dat medewerkers – vrijwillig – worden ingezet om collega’s met schulden te helpen. Met de handige fiKks-app komen deelnemers, desgewenst anoniem, in contact met buddy’s. Het werkt een beetje als een datingsite. Veel mensen zijn gemotiveerd om anderen te helpen. De fikKs-app faciliteert dit.

Lees meer op www.samenmetfikks.nl en www.wijgaanhetfikksen.nl