de Wil

Waar een wil is, is een wij. Daar geloven wij in. De Wil om samen tot een betere samenleving te komen. fiKks is één van de initiatieven van de stichting Helden van De Wil. Deze stichting is door ADG dienstengroep in het leven geroepen om alle projecten in het kader van De Wil te bundelen en de visie achter De Wil uit te dragen. Het praktisch model achter De Wil is uitgewerkt in een whitepaper.

Nederland transformeert van een verzorgingsstaat naar een samenleving waarin steeds meer van de burger verwacht wordt en het sociale vangnet slinkt. Voor een groot deel van de bevolking is dat geen onoverkomelijk probleem. Een kleiner deel heeft echter niet de capaciteiten om een weg te vinden in het door de overheid opgetrokken systeem. Die groep, vaak mensen die toch al behoren tot een kwetsbare groep in de samenleving, komt in de problemen. In het transitieproces zien we steeds meer burgers die houvast en hulp zoeken, maar niet weten hoe.

Er ontstaat een systeemgat dat, als we het niet opvullen, polarisatie en wij‑zij denken versterkt. Wij zijn ervan overtuigd dat bedrijven een essentiële rol kunnen spelen in het vullen van dit systeemgat. Daar waar de terugtrekkende overheid stelt dat burgers meer zelf moeten doen, kunnen bedrijven de regie nemen, relevante maatschappelijke initiatieven ontplooien en burgers – hun werknemers immers – met elkaar verbinden. Om deze theorie te concretiseren hebben we een praktisch model ontwikkeld, met als doel om projecten in het kader van De Wil te realiseren. Dit model biedt houvast bij het ontwikkelen van schaalbare en concrete oplossingen en geeft inzicht in de actoren die nodig zijn om van een initiatief een succes te maken.

In het whitepaper laten we zien hoe we de theorie achter De Wil in de praktijk kunnen inzetten om tot echte en schaalbare proposities te komen.

whitepaper

Onze jaarrekeningen zijn hier te vinden.