fikks logo

Met fiKks pak je geldzaken aan voor ze geldzorgen zijn

Na de ontwikkeling van het theoretisch kader gingen ADG dienstengroep op zoek in de samenleving naar een relevant maatschappelijk probleem. Zij spraken veel met overheden en maatschappelijke instanties. Daarbij kreeg ADG dienstengroep gaandeweg meer en meer zicht op de armoedeproblematiek in Nederland.

Onderdeel van die problematiek is dat maar liefst een op de vijf Nederlandse huishoudens kampt met problematische schulden. ADG dienstengroep was geschokt door de omvang van dit probleem en besloot tot een rondgang langs burgemeesters en wethouders van een aantal grote steden. Zij erkenden dat ze naarstig op zoek waren naar een disruptieve oplossing voor deze schuldproblematiek.

Als aanjager verdiepte ADG dienstengroep zich in de wereld van schuld bij burgers en nam experts in de arm om de problematiek nader te definiëren en te bepalen waar nieuwe oplossingen het meest nodig zijn. Dit in de wetenschap dat er vele initiatieven zijn rondom schuldhulpverlening in Nederland, maar dat die vaak lokaal zijn georganiseerd, ofwel gesubsidieerd zijn door overheden.

Hierdoor is de continuïteit niet gewaarborgd. Op basis van de opgedane kennis en inzichten, heeft ADG dienstengroep met een dedicated team een integrale schuldoplossing bedacht die door alle organisaties in de samenleving op een hele eenvoudige manier ingezet kan worden om schulden van burgers te helpen verminderen. Ze noemen het fiKks.

Met fiKks los je geldzaken op voor het geldzorgen zijn. Na de ontwikkeling van fiKks is deze ondergebracht in een aparte stichting met ANBI-status. fiKks is gratis, onafhankelijk en kent geen verdienmodel. Met fiKks pakken bedrijven en organisaties dit grote maatschappelijke probleem aan. Bedrijven vormen een afspiegeling van de maatschappij. Als een op de vijf huishoudens problematische schulden heeft, speelt dit natuurlijk ook op de werkvloer.

Werkgevers weten dat: medewerkers met schulden zijn minder productief en vaker ziek. Hardere signalen zijn het vragen om voorschotten en als er loonbeslag wordt gelegd door schuldeisers. Met fiKks kunnen werkgevers hier samen met hun medewerkers wat aan doen. De kracht van fiKks is dat medewerkers – vrijwillig – worden ingezet om collega’s met schulden te helpen. Met de handige fiKks-app komen deelnemers, desgewenst anoniem, in contact met buddy’s. Het werkt een beetje als een datingsite. Veel mensen zijn gemotiveerd om anderen te helpen. De fikKs-app faciliteert dit.

Lees meer op www.samenmetfikks.nl en www.wijgaanhetfikksen.nl

Nationaal Integratie Diner logo
fikks logo

Waar een wil is,
is een wij.

Logo
  • Plesmanweg 24
  • 7600 AJ
  • Almelo