Nationaal Integratie Diner logo

In 2011 startte, op initiatief van Asito, onderdeel van ADG dienstengroep, het Nationaal Integratiediner. Met medewerkers van meer dan honderd nationaliteiten wilde de organisatie zowel intern als extern de positieve effecten van diversiteit laten zien. Elk jaar, op de tweededonderdag van oktober, koken mensen met verschillende etnische achtergronden met elkaar en eten gezamenlijk. Ze gaan in gesprek over hun verschillen, waarbij ze als vanzelf uitkomenop de overeenkomstige behoeften, wensen en dromen die mensen hebben.

Zo wordt er meer begrip gekweekt en tegengas gegeven tegen vooroordelen. Inmiddels doen jaarlijks meer dan 20.000 mensen uit velen organisaties mee met het Nationaal Integratiediner. Zij koken en eten samen en ervaren de kracht van het verschil. Dit smaakte letterlijk naarmeer en legde uiteindelijk de basis voor de ontwikkeling van het praktisch model van De Wil.

Nationaal Integratie Diner logo
fikks logo

Waar een wil is,
is een wij.

Logo
  • Plesmanweg 24
  • 7600 AJ
  • Almelo